Susisiekite +370 670 95555 arba
menu menu Visos prekės

Taisyklės

Pirkimo-pardavimo taisyklės www.varle.lt svetainėje:

Bendrosios nuostatos

1) Šios prekių pirkimo–pardavimo sutarties (sandorio) sąlygos (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja teisinius santykius tarp pardavėjo, prekiaujančio prekybos platformoje www.varle.lt (toliau Taisyklėse suprantamas kaip Pardavėjas, ir prekės kortelėje nurodomas kaip Pardavėjas, kuris išrašo pardavimo-pirkimo dokumentus), šios platformos savininko ir administratoriaus UAB „Varle“ (toliau – el. parduotuvė, Varle.lt), kurio juridinio asmens kodas 302431995, PVM mokėtojo kodas LT100004908613, buveinės adresas Ukmergės g. 241, LT-07160 Vilnius, ir asmens, pateikusio užsakymą (toliau – Pirkėjas, Klientas) įsigyti prekes (toliau – Prekė arba Prekės). El. parduotuvės www.varle.lt savininkas UAB „Varle“ šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas, kai jis parduoda savo Prekes.

2) Šiose el. parduotuvės Taisyklėse nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.

3) Prieš atliekant užsakymą el. Parduotuvėje, būtina atidžiai perskaityti šias Taisykles. Formuojant Prekių krepšelį, būtina pažymėti, kad Pirkėjas susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, Prekių grąžinimo taisyklėmis ir garantijomis bei Privatumo politika. Pirkėjas turi teisę nesutikti su minėtomis Taisyklėmis, tačiau tokiu atveju negali tęsti Prekių užsakymo el. parduotuvėje.

4) Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformuoja Prekių krepšelį, nurodo pristatymo duomenis, pasirenka apmokėjimo būdą, susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka už Prekes.

5) Pirkėjui įsidėjus kelių skirtingų Pardavėjų prekes į Prekių krepšelį, šis yra išskaidomas ir kiekvieno Pardavėjo prekėms yra suformuojami atskiri užsakymai, t. y. Pirkėjas su kiekvienu Pardavėju sudaro atskirą pirkimo-pardavimo sutartį. Atitinkamai kiekvieno atskiro užsakymo vykdymas bei užsakymui tenkančios Prekės pristatymo išlaidos atitinkamai išskaidomos atskiriems užsakymams. Pardavėjas „Varle.lt“ – tokias prekes parduoda UAB „Varle“ arba kiti juridiniai asmenys, kurie turi išsipirkę „Varle“ franšizę. Kontaktiniai duomenys yra nurodyti prie kontaktų.

6) El. parduotuvė išsiunčia Pirkėjui sudarytos sutarties patvirtinimą jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip iki Prekės pristatymo. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas el. parduotuvėje bei Pardavėjo duomenų bazėje jų Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7) Užsakymo vykdymas (apmokėjimas, komunikacija su Klientu, transportavimas, prekių atidavimas iš nurodyto partnerio adreso, bei kitos pareigos, kurios priklauso pardavėjui pagal LR įstatymus) perduodamas atitinkamai Varle.lt, kai parduodama Prekė yra jos, arba el. parduotuvės partneriui – Pardavėjui. El. parduotuvė yra suinteresuota parduoti visas Prekes, kurios yra nurodytos jos el. parduotuvėje, todėl už netikslumus dėl partnerio-Pardavėjo Prekės, jos kainos, kiekio ir kitos būtinos informacijos pagal LR įstatymus atsako el. parduotuvės partneris-Pardavėjas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

8) Varle.lt el. parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų; jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą; juridiniai asmenys.

9) Klientas atsako už paskyros registracijos ir (ar) užsakymo pateikimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Todėl Pirkėjas privalo atidžiai patikrinti pateikiamų duomenų teisingumą, kad pristatymo metu nebūtų vėlavimų ir nesusipratimų.

10) Klientai tiek registruodamiesi, tiek nesiregistravę, atlikdami Prekių užsakymą privalo nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiunčiant pirmąjį užsakymą, Varle.lt susisiekia su Klientais telefonu.

11) Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides, išskyrus atvejus, kai varduose ir pavardėse yra nelietuviškų raidžių. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant Prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

12) Pirkėjai, pirkdami Prekes el. parduotuvėje, privalo susipažinti ir laikytis šių Taisyklių, Garantijų ir prekių grąžinimo taisyklių, Privatumo politikos, kitų susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

13) Po Taisyklių atnaujinimo Pirkėjas gali pateikti užsakymą tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles. Jeigu užsakymas el. parduotuvėje buvo pateiktas prieš įsigaliojant Taisyklių pakeitimams, užsakymui bus taikomos senosios Taisyklės.

14) Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

15) Draudžiama kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Varle.lt svetainės savininko sutikimo; naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Varle.lt sistemos veiklą.

16) Klientai privalo patikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą (Informacija ką daryti pastebėjus problemą prekės atsiėmimo metu). Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Varle.lt turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės netenkinti, jei prekės pažeidimai, dėl kurių prekės Klientas reiškia pretenziją, tiek akivaizdūs, jog jie galėjo būti nesudėtingai pastebėti patikrinant prekę jos priėmimo metu. Dėl prekės vidinių mechaninių pažeidimų, pirkėjas privalo pateikti pretenziją pardavėjui per 5 darbo dienas. Pardavėjas turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl mechaninių pažeidimų netenkinti. 

17) Tais atvejais, kai Varle.lt Klientas užsako prekės pristatymo paslaugą konkrečiu adresu, Klientas turi sudaryti kurjeriui visas sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

18) Visų įsigytų prekių naudojimo instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba kartu su įsigyjama Preke. Tuo atveju, jei minėtą instrukciją Klientas prarastų, jis turi teisę kreiptis į Varle.lt el. paštu info@varle.lt, ir Klientui el. paštu bus pateikta prašoma konkrečios Prekės instrukcija.

19) Pirkėjas, el. parduotuvėje įsigijęs neatitinkančią kokybės reikalavimų Prekę, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje nustatytas sąlygas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat turi kitas šiame straipsnyje numatytas teises.

20) Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas kokybiškas prekes Garantijų ir kokybiškų prekių grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.

21)  Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Garantijų ir kokybiškų prekių grąžinimo taisyklėse bei kituose teisės aktuose.

Pardavėjų teisės ir pareigos

22) Varle.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus kitą Pardavėją, iš kurio Pirkėjas įsigyja prekes el. parduotuvėje, ir teisės aktų numatytas išimtis.

23) Varle.lt turi teisę dėl pasikeitusių verslo sąlygų bet kada pakeisti el. parduotuvėje parduodamų Prekių kainas. Jeigu į užsakymo krepšelį Pirkėjas įsidėjo Prekę, tačiau dar nepateikė užsakymo el. parduotuvėje ir jei po to Prekių kaina keičiasi, pateikiant užsakymą būtina sumokėti kainą, galiojančią užsakymo pateikimo metu. Jeigu Pirkėjo nauja kaina netenkina, jis turi teisę nebetęsti Prekės pirkimo.

24) Varle.lt turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles dėl pasikeitusių verslo sąlygų ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.  

25) Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Varle.lt reputacijai arba el. parduotuvės veikimui, stabilumui, saugumui, t. y. esant pagrįstam pagrindui, el. parduotuvė turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuvės paslaugomis ir panaikinti Pirkėjo registraciją.

26) Varle.lt turi teisę asmenis, vykdančius kenkėjišką ar kitą su teisės aktų imperatyviais reikalavimais nesuderinamą veiklą Varle.lt atžvilgiu, patraukti teisinėn atsakomybėn.

27) Varle.lt turi teisę vykdyti retų, specialių prekių užsakymus tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto.

28) Jeigu Klientas neatsiima prekės iš Varle.lt per 2 mėnesius, Kliento sumokėti pinigai grąžinami Klientui, jeigu yra žinomi Kliento duomenys apie tai, kokiu būdu ir kur turėtų būti pervesti (grąžinami) sumokėti pinigai už prekę. Per šį 2 mėnesių terminą Varle.lt visais įmanomais kontaktais bandys susisiekti su Klientu, kad Klientas susisiektų su Varle.lt ir atsiimtų prekę bei tuo pačiu Klientui nurodoma informacija, jog jei Klientas per šį 2 mėnesių terminą neatsiims prekės ar nenurodys banko sąskaitos numerio (arba nenurodys kitokio pinigų grąžinimo būdo), tokiu atveju pinigai nebus grąžinami tol, kol Klientas nepateiks reikalingos informacijos pinigų grąžinimui. Pasibaigus 2 mėnesių terminui ir Klientui  neatsiėmus prekės bei negavus iš Kliento informacijos apie pinigų grąžinimo būdą, tokiu atveju prekė toliau nebesaugoma ir bus parduodama kitam Klientui pagal šiose Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą tvarką, o Kliento sumokėti pinigai grąžinami Klientui, jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris (arba jeigu žinomi kitokie Kliento nurodyti pinigų grąžinimo būdai); Kliento sumokėti pinigai bus saugomi iki tol, kol Klientas susisieks su Varle.lt ir pateiks reikalingą informaciją pinigų grąžinimui.

29) Vadovaujantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsniu (jo komentaru) PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

30) Varle.lt galima rasti skirtingų serijų gamintojų prekes, tad dėl šios priežasties gali būti, jog konkrečios prekės išvaizdos neesminiai elementai gali skirtis nuo prekės, parodytos Varle.lt elektroninėje parduotuvėje esančiose nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje. Nuotraukose taip pat gali būti su preke nesusijusių detalių, kurių nėra prekės komplekte.

31) Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo vėlavimą ir kilusius nesusipratimus, jei vėlavimas ar nesusipratimas atsirado dėl Pirkėjo pateiktų užsakymo netikslumų.

32) Prekių kiekiai yra riboti.

33) Varle.lt turi teisę iš anksto neįspėjus Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėjimą Pavedimu/Išankstine sąskaita ir nesumokėjo už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

34) Varle.lt iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos ar kokių nors pasikeitimų užsakyme, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto, jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo, arba Pirkėjas nepateikia Pardavėjui jokios prašomos informacijos.

35)  Varle.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasi Prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties (sandorio) sudarymo dienos. Jeigu dėl išimtinių nenumatytų priežasčių (pvz. prekių tiekimo grandinės vėlavimai ir pan.) pailgėja prekių pristatymo terminas (Varle.lt vėluoja perduoti Klientui prekę per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo), apie tai nedelsiant yra informuojamas Klientas ir pasiteiraujama, ar jis sutinka su kitokiu pristatymo terminu. Klientui sutikus su kitokiu Prekių pristatymo terminu, Varle.lt pristato prekes per su Klientu suderintą prekių pristatymo terminą. Klientui nesutikus su kitokiu Prekių pristatymo terminu ir Varle.lt nepristačius Klientui prekių per 30 dienų nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties (sandorio), Varle.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento nesutikimo dienos, pervedant pinigus į Kliento nurodytą banko sąskaitą ar grąžinant pinigus kitokiu Kliento nurodytu būdu. Paminėtina, jog Varle.lt paprastai – 99 procentais atvejų – prekes pristato (atgabena) laiku.

36) Prekių kainos www.varle.lt ir fizinėse varle.lt parduotuvėse gali skirtis.

37) Prekės kaina, matoma www.varle.lt, gali pasikeisti dėl duomenų sinchronizavimo (pvz. tiekėjams pakėlus prekės kainą), todėl gali būti atvejų, kai skirtingomis dienomis prekės kaina gali skirtis. Visgi, Klientui pateikus užsakymą įsigyti prekę iš Varle.lt, prekės kaina bus tokia, kokia ji buvo, kai Klientas pateikė užsakymą įsigyti prekę iš Varle.lt.

Baigiamosios nuostatos

38) Pirkėjas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, turi galimybę pateikti skundą Varle.lt el. paštu adresu info@varle.lt. Varle.lt per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinių pretenzijų gavimo dienos Klientui pateiks atsakymą.

39) Jeigu ginčo derybų būdu išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas bei į teismą. Vartotojas gali kreiptis su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių ir apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt). Pirkėjo skundas taip pat gali būti nagrinėjamas Elektroninėje Ginčų sprendimo platformoje: ec.europa.eu/odr/.