Susisiekite +370 670 95555 arba
menu menu Visos prekės

Prekių Draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, kurio steigėjas yra draudimo bendrovė ERGO Insurance SE, licencijos Nr. 4.1-1/67

Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami iki sutartinė informacija apie pirkinio ir pratęstos garantijos draudimo sutarties sąlygas ir su konkrečia pirkinio ir pratęstos garantijos draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama draudimo sertifikate ir prie jo pridedamose sąlygose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Pirkinio ir pratęstos garantijos draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Pagal pirkinio ir pratęstos garantijos draudimą atlyginami nuostoliai, padaryti tik konkrečiam daiktui (pirkiniui), kuris yra nurodomas draudimo sertifikate.

Kam taikoma draudimo apsauga?

 • Pirkinys, naudojamas bendrai vedamame asmeniniame apdraustojo ir jo šeimos narių buitiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti arba apdraustojo darbuotojų ir jų šeimos narių naudojamas profesiniams, buitiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti

Nuo ko apdraudžiama?

 • Pasirinkus draudimo apsaugos variantą Pirkinio draudimas, pirkinys draudžiamas nuo sugadinimo, sunaikinimo arba praradimo dėl bet kokių įvykių, įvykusių staiga ir netikėtai, išskyrus sąlygose išvardintus nedraudžiamuosius įvykius
 • Pasirinkus draudimo apsaugos variantą Mobiliųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių ekranų draudimas, pirkinio ekranas draudžiamas nuo staigaus ir netikėto dūžio, išskyrus sąlygose išvardintus nedraudžiamuosius įvykius
 • Pasirinkus draudimo apsaugos variantą Pratęstos garantijos draudimas, pirkinys draudžiamas nuo staigaus ir netikėto turto gedimo dėl turto gamintojo garantijoje numatytų įvykių, už kuriuos gamintojas įsipareigoja atlyginti nuostolius, išskyrus draudimo sąlygose numatytas išimtis ir nedraudžiamuosius įvykius. Pratęstos garantijos draudimas visada pradeda galioti tik pasibaigus pirkinio gamintojo garantijai

 • Draudimo suma yra draudimo sertifikate nurodyta didžiausia pinigų suma, kuri gali būti išmokėta draudžiamojo įvykio atveju:
 • Draudimo suma turi būti lygi draudimo vertei
 • Draudimo suma yra pirkinio atkuriamoji verte
 • Draudimo išmoka nemažina draudimo sumos, jei po draudžiamojo įvykio apdraustasis turtas yra suremontuojamas

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Pirkinio nuostoliai neatlyginami dėl:

 • grybo, puvimo, pelėsio, augalų ir gyvūnų poveikio, kvapo, spalvos, formos pasikeitimo
 • apdrausto pirkinio vagystės iš neužrakintos transporto priemonės be įjungtos apsaugos signalizacijos
 • apdrausto pirkinio dingimo be vagystės su įsilaužimu į pastatus ar seifus požymių bei vagystės iš pilnai iš visų pusių tvora neaptvertos pastato sklypo teritorijos
 • apdrausto pirkinio pametimo, atidavimo, palikimo be priežiūros viešoje vietoje, neužrakintoje patalpoje
 • natūralaus susidėvėjimo, puvimo, rūdijimo
 • apdrausto pirkinio paviršių subraižymo, estetinio vaizdo sugadinimo (pvz. įbrėžimo, įlenkimo, ištepimo), kurie neturi įtakos daikto funkcionalumui
 • neteisingo pirkinio eksploatavimo, pažeidžiant gamintojo instrukcijas ir reikalavimus

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?

Draudimo išmoka nemokama, jei:

 • pirkinys nėra pritaikytas laikyti ir naudoti lauke ir sugadinamas dėl gamtos jėgų, tuo metu kai jis laikomas lauke ar atviruose priestatuose
 • draudžiamasis įvykis įvyksta už Lietuvos Respublikos ribų išvykus ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui
 • pasirinkus Pratęstos garantijos draudimą, jeigu dar yra galiojanti pirkiniui suteikta gamintojo garantija
 • pirkinys naudojamas komerciniais tikslais (išskyrus kai pirkinį įsigyja juridinis asmuo)
 • įvykis įvyko dėl naudojamų techniškai netvarkingų įrenginių ir įrenginių naudojimo ne pagal jų paskirtį (įskaitant ir patį pirkinį, naudojamą techniškai netvarkingą, ne pagal jo paskirtį)
 • įvykis įvyko dėl girtumo, apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų naudojimo
 • nuostoliai patiriami dėl karo veiksmų, teroristinių išpuolių, dėl branduolinės energijos poveikio ar dėl nepaprastosios padėties

 

Kur man taikoma draudimo apsauga?

 • Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje su sąlyga, kad išvykstama už Lietuvos Respublikos ribų ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui

 

Kokios mano pareigos?

 • Prieš išduodant draudimo sertifikatą apdraustajam, supažinti apdraustąjį su draudimo apsaugos sąlygomis
 • Išmokėti draudimo išmoką apdraustajam arba, jei žala atlyginama dalimis, jos pirmąją dalį, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikalinga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį
 • Surinkti ir pateikti draudikui jo prašomus dokumentus, reikalingus įvykio aplinkybėms ištirti ir žalos ir išmokos dydžiui nustatyti
 • Su draudiku sutartu formatu ir periodiškumu pateikti draudikui apdraustųjų sąrašus

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sąlygose. Draudimo įmoka mokama bankiniu pavedimu ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

 • Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo sutartyje nurodytam draudimo laikotarpiui
 • Draudimo apsauga įsigalioja draudimo sutartyje nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudėjas ir draudikas pasirašo draudimo sutartį
 • Draudimo sutartis pasibaigia vadovaujantis draudimo sąlygose aprašytomis nuostatomis
 • Draudimo sutartis taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais

Kaip galiu nutraukti sutartį?

Draudimo sutartį galima nutraukti teisės aktų numatytais pagrindais, kreipiantis el. paštu info@saugigarantija.lt arba skambinant telefonu  +370 694 11444