• Pagrindinis
 • Katalogas
 • Informacija
 • IŠPARDAVIMAS
 • Akcijos
 • Kontaktai
 • Mano užsakymai
 • Taisyklės

  Pirkimo-pardavimo taisyklės, perkantiems www.varle.lt svetainėje:

  1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Varle.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

  2) Kliento pateiktas užsakymas yra laikomas Kliento pageidavimu įsigyti tam tikras prekes iš Varle.lt. Klientui pateikus užsakymą įsigyti prekes iš Varle.lt, Varle.lt išsiunčia Klientui žinutę, patvirtinančią apie Kliento užsakymo gavimą, kartu su visa užsakymo detalizacija (toliau – Užsakymo patvirtinimas). Užsakymo patvirtinimas reiškia, jog Varle.lt gavo Kliento užsakymą, tačiau tai nėra Kliento pageidavimo įsigyti prekes akceptavimas. Varle.lt tik priima Kliento pageidavimą, tačiau Kliento užsakytų prekių pirkimo-pardavimo sandoris laikomas sudarytu tarp Kliento ir Varle.lt nuo momento, kai (i) prekės yra išsiunčiamos Klientui ir Varle.lt apie tai informuoja Klientą jo nurodytais kontaktais; arba (ii) kai prekės yra atgabenamos į Varle.lt parduotuvę ir Klientas informuojamas jo nurodytais kontaktais apie galimybę atsiimti (toliau (i) ir (ii) kartu ar atskirai– Išsiuntimo patvirtinimas). Jei Kliento užsakymas išsiunčiamas (atgabenamas į Varle.lt parduotuvę) daugiau nei viena siunta (gabenimu), Klientas gali gauti atskirą Išsiuntimo patvirtinimą kiekvienai siuntai (gabenimui) – tokiu atveju, kiekviena siunta (gabenimas) ir kiekvienas Išsiuntimo patvirtinimas bei atitinkamas išsiuntimas (atgabenimas) bus laikomi atskirų pirkimo-pardavimo sandorių tarp Kliento ir Varle.lt sudarymu dėl Kliento įsigyjamų prekių iš elektroninės varle.lt parduotuvės. Klientas turi teisę atšaukti savo užsakymą dėl bet kurio produkto bet kuriuo metu iki Išsiuntimo patvirtinimo pranešimo išsiuntimo. Tokiu atveju Varle.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) dienų nuo užsakymo atšaukimo.

  3) Varle.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės, kurias parduoda kiti pardavėjai – tokių prekių galutiniai pardavėjai yra Varle.lt partneriai (nurodoma prekės kortelėje - ,,Pardavėjas“), kurie išrašo pardavimo-pirkimo dokumentus. Tokiu atveju užsakymo vykdymas perduodamas partneriui (apmokėjimas, komunikacija su Klientu, transportavimas, prekių atidavimas iš nurodyto partnerio adreso, bei kitos pareigos, kurios priklauso pardavėjui pagal LR įstatymus). Už netikslumus apie prekę, jos kainą, kiekį ir kitą būtiną informaciją atsako partneris pagal LR įstatymus. Tokiems užsakymams, kiek taikytina, taip pat taikomos ir šios taisyklės, įskaitant ir punktą Nr. 2.

  4) Nepaisant visų Varle.lt dedamų pastangų, gali būti, jog tam tikrais atvejais el. parduotuvėje www.varle.lt esančios prekės per klaidą gali būti neteisingomis kainomis. Varle.lt patikrina kainas apdorojant Kliento pateiktą užsakymą įsigyti pageidaujamas prekes. Jei nustatoma klaida, ir prekės kaina iš tiesų yra didesnė, nei buvo rodoma elektroninėje parduotuvėje www.varle.lt, Varle.lt susisiekia su Klientu jo nurodytais kontaktais prieš išsiunčiant prekę ir pasitikslina, ar Klientas vis dar pageidauja įsigyti prekę už teisingąją kainą, ar norėtų atšaukti pateiktą užsakymą konkrečiai prekei. Jei teisingoji produkto kaina yra mažesnė, nei rodoma elektroninėje parduotuvėje www.varle.lt, Varle.lt parduoda prekę už žemesnę kainą ir išsiunčia prekę Klientui, o sumokėtą kainos už prekę perviršį grąžina Klientui per 10 (dešimt) dienų, jei Klientas jau yra sumokėjęs už prekę.

  5) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą.

  6) Varle.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

  7) Varle.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų; jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą; juridiniai asmenys.

  8) Draudžiama kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Varle.lt svetainės savininko sutikimo; naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Varle.lt sistemos veiklą.

  9) Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

  10) Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiunčiant pirmąjį užsakymą, Varle.lt susisiekia su Klientais telefonu.

  11) Varle.lt pasilieka teisę:

  • koreguoti puslapyje esančią informaciją pagal poreikį- atsiradus naujiems šių taisyklių punktams ar esamų punktų pakeitimams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo ir yra taikomi naujai sudaromiems sandoriams;
  • riboti Klientų, kenkiančių Varle.lt reputacijai ar trukdančių sklandžiai veiklai, galimybes naudotis šia svetaine;
  • retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
  • jei Klientas neatsiima prekės iš Varle.lt per 2 mėnesius, Kliento sumokėti pinigai grąžinami Klientui, jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris, o prekė toliau nebesaugoma;
  • jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami tol, kol Klientas nepateikia reikalingos informacijos pinigų grąžinimui. Varle.lt apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma.
  • asmenis, nesilaikančius šių Taisyklių ir vykdančius kenkėjišką veiklą Varle.lt atžvilgiu, patraukti teisinėn atsakomybėn.

  12) Klientai, pirkdami prekes Varle.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. ( Prekių grąžinimąs ir garantijos )

  13) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

  14) Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. ( Informacija ką daryti pastebėjus problemą prekės atsiėmimo metu ). Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Varle.lt turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės netenkinti, jei prekės pažeidimai, dėl kurių prekės Klientas reiškia pretenziją, tiek akivaizdūs, jog jie galėjo būti nesudėtingai pastebėti patikrinant prekę jos priėmimo metu.

  15) Tais atvejais, kai Varle.lt Klientas užsako prekės pristatymo paslaugą konkrečiu adresu, Klientas turi sudaryti kurjeriui visas sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

  16) Varle.lt galima rasti skirtingų serijų gamintojų prekes, tad dėl šios priežasties gali būti, jog konkrečios prekės išvaizdos neesminiai elementai gali skirtis nuo prekės, parodytos Varle.lt elektroninėje parduotuvėje esančiose nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje. Nuotraukose taip pat gali būti su preke nesusijusių detalių, kurių nėra prekės komplekte.

  17) Prekių kiekiai yra riboti.

  18) Visa informacija apie prekių prieinamumą, siuntimo ir pristatymo terminus yra orientacinio pobūdžio, ir nėra laikoma Varle.lt privalomais ar Klientui garantuotais prekių pristatymo ar atgabenimo terminais, nebent prie konkretaus produkto būtų nurodyta kitaip. Paminėtina, jog Varle.lt paprastai – 99 procentais atvejų – prekes pristato (atgabena) laiku.

  19) Prekių kainos www.varle.lt ir fizinėse varle.lt parduotuvėse gali skirtis.

  20) Prekės kaina, matoma www.varle.lt, gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo.

  21) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais Klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Varle.lt.


  PERJUNGTI Į PILNĄ VERSIJĄ
  ;