Valdyk savo pelės mygtukus

2014-08-14 | Autorius: computeractive | Kategorija: IT Pamokos

Keisk pelės mygtukų funkcijas

 

Sužinok, kaip su nemokamu įrankiu perimti pelės mygtukų ir kitų valdymo rankenėlių kontrolę.

 

Dar visai neseniai kompiuterio pelė turėjo tik du mygtukus — kairįjį ir dešinįjį. Šiais laikais mes įpratę matyti peles su papildomais valdymo elementais — nuo šoninių mygtukų iki ratuko, kurį galima ir paspausti.

X-Mouse Button Control yra nemokama programa, leidžianti kontroliuoti visų šių papildomų mygtukų darbą. Galima, pavyzdžiui, nustatyti, kad paspaudus papildomą pelės mygtuką pasileistų mėgstama programa, arba pelės mygtukų paspaudimų kombinacijomis kontroliuoti muzikos grotuvą.

Šiose „Dirbtuvėse“ parodysime, kaip atsisiųsti ir įdiegti X-Mouse Button Control programą, taip pat paaiškinsime, kaip ja naudojantis galėsi supaprastinti darbą kompiuteriu ir sutaupyti nemažai laiko.

 

1 žingsnis...

 

Pirmiausia reikia atsisiųsti X-Mouse Button Control programos kopiją. Atsidaręs savo naršyklės langą adreso laukelyje įvesk www.snipca.com/x1635 ir spausk Enter. Atsidarius svetainės puslapiui, pereik į jo apačią ir paspausk Prefered Link nuorodą. Jei kompiuterio ekrane pasirodys File Download Security Warning dialogo langas, spausk Save ir pasirink, kur failą išsaugoti (tinka Windows darbalaukis). Firefox vartotojai turėtų pasirinkti Save File, kad failas būtų išsaugotas Firefox naršyklės numatytame atsisiuntimų kataloge. Dabar surask atsiųstąjį failą ir jį dukart paspausk kairiuoju pelės mygtuku. Įdiegimo metu pasirink numatytuosius nustatymus, kiekviename žingsnyje paspausdamas Next mygtuką. Paskutiniame dialogo lange įsitikink, kad ties Run X-Mouse Button Control yra pažymėta varnelė, ir spausk Finish.

2 žingsnis...

Windows įspėjimų srityje atsiranda nauja X-Mouse Button Control piktograma. Paspaudęs ją dešiniuoju pelės mygtuku, atsivėrusiame meniu pasirink Setup. Susipažink su programos vartotojo sąsaja. Kairioji X-Mouse Button Control programos lango dalis yra skirta pasirinkti programas, kuriose bus naudojamos pelės mygtukų komandos, o dešinėje pusėje yra nurodoma, ką kiekvienas pelės mygtukas darys pasirinktose programose. Iš pradžių yra parinktas tik Default įrašas, kuris nusako numatytuosius pelės mygtuku veiksmus Windows sistemoje. Jei reikia, atverk Layer 1 (Default) žymę, kad pakeistum numatytuosius nustatymus. Dabar pasinaudok iškrentančiais meniu, ir pasirink norimo pelės mygtuko atliekamą veiksmą.

3 žingsnis...

 

Mes spaudžiamam pelės ratukui priskiriame Open Explorer at My Computer pasirinkimą. Norėdamas pakeitimus išsaugoti, spausk Apply mygtuką. Nuo šiol kiekvieną kartą paspaudęs pelės ratuką Windows sistemai praneši, kad ji atvertų Windows Explorer langą ir jame vaizduotų My Computer lango turinį. Galimų priskirti veiksmų sąrašas yra ilgas, todėl peržiūrėk jį, kad pamatytum, ką galima pasiekti vieną kartą spustelėjus pelės mygtuką (paminėsime tik tris veiksmus: programos paleidimas, muzikos ar filmo grojimo sustabdymas ir garso nutildymas). Nenorėdamas pakeisti pelės mygtuko funkcijos (pavyzdžiui, kairiojo ir dešiniojo pelės mygtuko), įsitikink, kad pelės mygtukui iškrentančiame meniu yra priskirta Nothing (Don‘t Intercept) (Default) parinktis. Pasinaudok ekrano apačioje esančiomis varnelėmis, kad pakeistum pelės ratuko sukimosi kryptį arba pakeistum sukimo metodą (pelės ratuko pasukimas gali perkelti Tave į kitą dokumento puslapį, o ne per kelias eilutes).

4 žingsnis...

 

Norėdamas pelės mygtukų veiksmus pakeisti atskirose programose, pirmiausia spausk Add mygtuką. Netrukus atsidarys tuo metu veikiančių programų sąrašas: su kairiuoju pelės mygtuku pasirink programos pavadinimą ir spausk OK. Norėdamas pasirinkti programą, kuri tuo metu nėra aktyvi, paspausk ... mygtuką ir eik iki programos paleidžiamojo failo (.exe), tuomet spausk Open ir OK. Dabar pakeisime pelės mygtukų veiksmus Firefox naršyklėje, todėl aktyvių programų sąraše pasirenkame firefox.exe. Tolimesnis procesas yra vienodas kiekvienai programai, nepaisant jos tipo.

5 žingsnis...

 

Pasirinkta taikomoji programa bus įterpta į kairėje X-Mouse Button Control programos lango pusėje esantį Application configuration sąrašą. Jame pasirink programos įrašą ir naudokis programos lango dešinėje vaizduojamais meniu. Gali, pavyzdžiui, Word programoje dviem šoniniams pelės mygtukams priskirti Copy ir Paste komandas arba Back ir Forward komandas Firefox ar Internet Explorer naršyklei. Application configuration sąraše esančios varnelės leidžia išjungti priskirtus pelės mygtukų veiksmus. Jei panaikinsi varnelę prie programos įrašo, tuomet šios programos lange pelės mygtukai atliks numatytuosius veiksmus.

6 žingsnis...

 

Kol kas dirbome Layer 1 skirtuke, tačiau tikriausiai pastebėjai, kad yra pateikiami dar keturi papildomi sluoksnių skirtukai. Štai čia X-Mouse Button Control programa tampa sudėtinga: idėja yra ta, kad kiekvienas sluoksnis leidžia tai pačiai programai priskirti skirtingus pelės mygtukų veiksmų žemėlapius. Tai labai panašu į Shift mygtuko paspaudimą dirbant su klaviatūra. Kai yra laikomas nuspaustas Shift mygtukas, gali rašyti didžiąsias raides; be jo ekrane atsiras mažosios raidės. Sluoksniai veikia panašiai — jie leidžia pereiti nuo vienų pelės mygtukų veiksmų prie kitų. Taigi Layer 1 skirtuke pelės ratukui yra priskirtas paprastas slinkimas, tačiau Layer 2 skirtuke pelės ratukas, pavyzdžiui, gali kontroliuoti kompiuterio garsą.

7 žingsnis...

 

Pereiti iš vieno lygio į kitą galima įvairiai. Norėdamas tai padaryti su pele, dešiniuoju pelės mygtuku paspausk X-Mouse Button Control piktogramą, esančią Windows įspėjimų srityje, ir atsivėrusiame meniu pasirink Layers bei sluoksnio numerį.

8 žingsnis...

 

Greitesnis būdas yra pasinaudoti klaviatūros trumpiniais. X-Mouse Button Control programos lange paspausk Settings mygtuką ir pažymėk varnelę ties Enable global hotkeys. Pereik į atsiradusį Global Hotkeys skirtuką. Pasirinkęs Switch to Layer langą, priskirk klaviatūros trumpinį paspausdamas norimus klaviatūros mygtukus, pavyzdžiui, Ctrl, Shift ir 1. Dabar spausk OK ir Apply mygtukus.

9 žingsnis...

Kitas būdas yra pasinaudoti modifikatoriaus mygtukais, kurie laikinai įjungtų kitą pelės mygtukų veiksmų sluoksnį — panašiai kaip Shift mygtukas leidžia rašyti didžiąsias raides. Vėl paspausk Settings mygtuką ir pažymėk varnelę ties Enable layer modifier keys. Pereik į Layer Modifier skirtuką ir pasinaudok meniu, kad pasirinktum modifikatoriaus mygtuką (pavyzdžiui, Shift, Alt ir 1). Norėdamas naujus nustatymus išsaugoti, spausk OK ir Apply mygtukus.

10 žingsnis...

 

Norėdamas sužinoti, kuris pelės mygtukų veiksmų sluoksnis tuo metu yra aktyvus, pažiūrėk į X-Mouse Button Control programos piktogramą, vaizduojamą Windows įspėjimų srityje. Programą gali laikinai išjungti, paspaudęs jos piktogramą dešiniuoju pelės mygtuku ir atsivėrusiame meniu pasirinkęs Disable X-Mouse Button Control. Norėdamas programą vėl įjungti, dar kartą pasirink tą patį pasirinkimą, kad ties juo panaikintum varnelę.