Tabuliatoriai Word programoje

2014-08-01 | Autorius: computeractive | Kategorija: IT Pamokos

Sulygiuok tekstą Microsoft Word programoje

 

Ar esi mėginęs nustatyti teksto vietą Word programoje naudodamas Spacebar mygtuką? Išmok lygiuoti tekstą naudodamas tabuliavimą.

 

Microsoft Word naujokams nėra naujiena Spacebar mygtuko paspaudimai dokumento puslapyje lygiuojant tekstą. Nors šis būdas ir veikia, tačiau gali sukelti problemų spausdinant dokumentą arba vėliau atliekant teksto pakeitimus.

Vis dėlto naudojant tabuliavimo skirtukus galima greitai, paprastai ir tvarkingai sulygiuoti tekstą norimose puslapio vietose. Šiose „Dirbtuvėse“ mes parodysime, kaip reikia nustatyti tabuliavimo skirtukus kairėje, dešinėje, centre arba pasirinktoje vietoje.

Skirtukus galima nustatyti prieš įvedant tekstą, pradėjus rašyti arba parašytą dokumentą tvarkant. Nors šiose „Dirbtuvėse“ naudosime Word 2003 versiją, pateiksime ir papildomas instrukcijas Word 2007 vartotojams. Skaityk toliau ir sužinosi, nuo ko reikia pradėti.

 

1 žingsnis...

Paleidęs Word programą atidaryk naują dokumentą. Jei puslapio viršuje nėra vaizduojama liniuotė, atverk View meniu ir pasirink Ruler (Word 2007 versijoje, didžiojoje juostoje, paspausk View Ruler mygtuką). Word programoje nustatyti numatytieji skirtukai yra pusė colio (1,27 cm) nuo kairiojo krašto. Paspaudus Tab klaviatūros mygtuką, teksto žymeklis yra perkeliamas į kito skirtuko poziciją dokumente. Vėliau sužinosi, kaip galima sukurti asmeniniams poreikiams pritaikytus skirtukus, nustatyti jų poziciją, lygiavimą ir punktyrus (taškuotas arba brūkšniuotas linijas tarp teksto ir kiekviename tabuliavimo skirtuko).

2 žingsnis...

 

Word programoje galima pasinaudoti penkiais skirtingais skirtukų tipais. Liniuotės kairėje pusėje pateikiamas Tab Alignment mygtukas yra skirtas greitai pritaikyti skirtukus asmeniniams poreikiams. Kiekvieną kartą su kairiuoju pelės mygtuku paspaudus Tab Alignment mygtuką, yra pakeičiamas tabuliavimo skirtuko stilius. Kairysis skirtukas lygiuoja tekstą kairėje pusėje ties skirtuko sustojimu, centrinis skirtukas centruoja visą tekstą tabuliavimo sustojimo viduryje, dešinysis skirtukas lygiuoja tekstą dešinėje. Dešimtainis skirtukas lygiuoja visus dešimtainius skaičius ties kableliu, ir galiausiai juostinis skirtukas nelygiuoja teksto — jis įterpia vertikalią liniją iki skirtuko sustojimo.

3 žingsnis...

Kiti du Tab Alignment mygtuko pasirinkimai yra skirti atitraukti eilutę nuo krašto. First Line Indent atitraukia nuo krašto pirmąją pastraipos eilutę, o Hanging Indent — visą pastraipą. Dabar pasirink Left Tab skirtuką ir liniuotės apačioje pažymėk skirtuko sustojimo tašką. Norėdamas atlikti tikslius veiksmus, kuriuos pateikiame „Dirbtuvėse“, kairįjį skirtuką nustatyk ties 0,5 cm sustojimu. Paspaudus Tab klaviatūros mygtuką, teksto žymeklis peršoks į nurodytą vietą puslapyje. Atkreipk dėmesį, kad nustačius asmeninį skirtuką, Word automatiškai pašalina kairėje pusėje buvusius skirtukus. Dabar parašyk šiek tiek teksto — mes įvedame Course raktažodį.

4 žingsnis...

 

Pasinaudok liniuotės kairėje pusėje pateikiamu Tab Alignment mygtuku ir pasirink centrinį skirtuką. Liniuotėje nustatęs centrinio skirtuko sustojimą ties 5,5 cm, paspausk Tab klaviatūros mygtuką ir įvesk Days. Vėl pasinaudojęs Tab Alignment mygtuku, pasirink dešinįjį skirtuką, nustatyk jo sustojimą ties 11,5 cm ir paspaudęs Tab mygtuką įvesk Level. Galiausiai pasirink dešimtainį skirtuką, nustatyk jo sustojimą ties 13,5 cm ir įvesk Time. Dabar paspausk Enter, kad dokumente pereitum į kitą teksto eilutę. Beje, atkreipk dėmesį į liniuotėje pažymėtus keturis skirtingus skirtukų sustojimo taškus.

5 žingsnis...

Dabar pateiksime instrukcijas, kurios leis sukurti pavyzdyje pateikiamą dokumentą. Paspaudęs Tab mygtuką įvesk Word Processing. Paspausk Tab, įvesk Monday, Friday. Paspausk Tab, įvesk Beginners, vėl Tab ir įvesk 10.00am. Paspausk Enter, kad pereitum į kitą eilutę. Toliau įvedinėk pavyzdyje pateikiamą informaciją, tik neužmiršk laiku paspausti Tab mygtuko. Jei tekstui nebus pakankamai vietos eilutėse, sumažink teksto dydį arba dokumento puslapio paraštes (atverk File meniu ir pasirink Page Setup). Galiausiai turėtum sukurti tvarkingai sulygiuotą tekstą, kuris yra pateikiamas pavyzdyje.

6 žingsnis...

 

Jei nuspręsi, kad skirtukai buvo sužymėti klaidingose pozicijose, liniuotėje reikės pakeisti skirtuko sustojimo tašką. Norėdamas tai padaryti, pažymėk tekstą (pasinaudok Ctrl ir A klaviatūros trumpiniu) ir liniuotėje pagriebęs skirtuko piktogramą perkelk ją dešiniau arba kairiau (perkeliant piktogramą dokumento puslapyje atsiras pagalbinė teksto lygiavimo linija). Baigęs įvedinėti dokumento informaciją, kelis kartus paspausk Enter mygtuką, kad pereitum į puslapio apačią. Skirtukų sustojimo taškai veiks ir čia — jie pažymėti liniuotėje.

7 žingsnis...

Norėdamas pašalinti šiuos skirtukų sustojimo taškus, pagriebk ir nutempk tabuliavimo taškus nuo liniuotės (aukštyn arba žemyn). Norėdamas greitai pašalinti visus tabuliavimo taškus, atverk Format meniu ir pasirink Tabs dialogo langelį. Vėliau pasirink skirtuką (arba dukart su kairiuoju pelės mygtuku pasirink vieną iš skirtukų liniuotėje). Atsidariusiame dialogo langelyje visi skirtukai bus pateikiami Tab stop position langelyje. Norėdamas pašalinti visus skirtukus, paspausk Clear All ir OK mygtukus. (Word 2007 versijoje Tabs dialogo langelį  atversi Page Layout žymės apatiniame dešiniajame kampe pasirinkęs Paragraph Dialogue Box Launcher, vėliau Paragraph dialogo langelyje — Tabs.)

8 žingsnis...

Tabs dialogo langelis taip pat yra skirtas skirtukams sukurti ir redaguoti. Čia gali preciziškai nustatyti skirtukų sustojimo taškus ir jų brėžiamas linijas (pavyzdžiui, taškuota arba juosta). Atvėręs Format meniu pasirink Tabs. Vėlgi, norėdamas gauti rezultatą, pateikiamą pavyzdyje, Tab stop position langelyje nurodyk 3 cm, pasirink kairįjį lygiavimą (Left Alignment taškelį) ir Leader skyriuje pasirink None. Dabar spausk Set. Norėdamas sukurti dar vieną skirtuką, Tab stop position langelyje įvesk 11 cm, tačiau šįkart pasirink Decimal lygiavimą ir Dotted liniją. Vėl paspausk Set mygtuką ir OK.

9 žingsnis...

 

Paspaudęs Tab klaviatūros mygtuką įvesk Beginners Classses, vėl paspausk Tab mygtuką ir įvesk £30.00. Paspaudęs Enter užpildyk kitas dvi teksto eilutes. Tabs dialogo langelis leidžia pakeisti tarpą tarp numatytųjų skirtukų sustojimo taškų. Numatytasis skirtuko tarpas yra 1,27 cm. Norėdamas pakeisti šį nustatymą, atverk Format meniu ir pasirink Tabs. Dabar Default tabs stop laukelyje įvesk norimą tarpo dydį ir spausk OK.

10 žingsnis...

 

Kairiojo lygiavimo skirtukai gali būti greitai įterpti į dokumentą pasinaudojus paspaudimo ir rašymo savybe. Atvėręs Tools meniu pasirink Options ir pereik į Edit skirtuką. Dabar Click and type skyriuje pažymėk varnelę ties Enable click and type langeliu. Paspausk OK. Dabar dukart kairiuoju pelės mygtuku paspausk bet kurioje tuščioje dokumento vietoje, kad įterptum kairiojo lygiavimo skirtuką. (Skirtuko piktograma automatiškai atsiras liniuotėje.) Jei nebus įvestas tekstas, teksto žymeklis bus perkeltas į eilutės pradžią ir skirtuko sustojimo taško liniuotėje nebus.

 

Įtraukos Word programoje

 

Word programoje Tab mygtukas gali ne tik perkelti teksto žymeklį į kitą skirtuko sustojimo tašką, bet ir sukurti pastraipos įtrauką. Jei teksto žymeklis bus pastraipos pradžioje, paspaudus Tab klaviatūros mygtuką bus įtraukta pirmoji pastraipos eilutė. Jei prieš paspausdamas Tab mygtuką pažymėsi visą pastraipą, bus įtraukta visa pastraipa. Norėdamas išjungti šią funkciją, atverk Tools meniu ir pasirink Autocorrect Options. Perėjęs į AutoFormat As You Type skirtuką, Automatically as you type skyriuje panaikink varnelę ties Set left-and first-indent with tabs and backspaces. Galiausiai spausk OK.