Pridėk daugiau atminties

2014-08-19 | Autorius: computeractive | Kategorija: IT Pamokos

Pagerink kompiuterio našumą įdiegdamas daugiau atminties

 

Įdiegti daugiau atminties kompiuteriui nėra sudėtinga — mes parodysime, kaip.

 

Jei ir yra kompiuterio patobulinimas, kurį galima atlikti greitai, paprastai ir jo rezultatas ypač efektyvus, tuomet tai papildomos atminties įdiegimas. Nors kompiuterį reikia atidaryti, procesas yra gana paprastas. Užtrukęs keletą minučių turėsi kompiuterį, kuris veiks gerokai greičiau.

Atminties padidinimai paprastai yra siejami su staliniais kompiuteriais, tačiau dauguma nešiojamųjų kompiuterių taip pat gali turėti daugiau atminties. Vis dėlto procesas šiek tiek skiriasi ir gali būti, kad reikės pašalinti esantį atminties modulį. Bet kuriuo atveju mes papasakosime, kaip tai atlikti.

Taip pat paaiškinsime, kaip sužinoti, kokios atminties reikia Tavo kompiuteriui. Be to, pirkdamas kompiuterinės atminties modulį pasikonsultuok su parduotuvės darbuotoju. Galiausiai mes patariame prieš išleidžiant pinigus perskaityti šias „Dirbtuves“.

1 žingsnis...

 

Pirmiausia reikia sužinoti, ar Tavo kompiuteryje veikia 32 ar 64 bitų Windows versija. Tai svarbu dėl to, kad 32 bitų operacinė sistema gali efektyviai išnaudoti tik 3–3,5 GB atminties, todėl tolimesnis tobulinimas yra betikslis. Norėdamas tai sužinoti, spausk Start, dešiniuoju pelės mygtuku — Computer (ar My Computer) ir atsivėrusiame meniu pasirink Properties. Vista ir Windows 7 sistemoje pažiūrėk System Type įrašą: jame bus 32-bit Operating System arba 64-bit Operating System pranešimas. Beveik visi Windows XP įdiegimai yra 32 bitų, tačiau 64 bitų versija yra pažymėta ties System (joje bus Professional x64 Edition pranešimas).

2 žingsnis...

Paprastas būdas daugiau sužinoti apie kompiuterio atminties tipą ir reikalavimus yra pasinaudoti nemokamu internetiniu skenavimo įrankiu, pavyzdžiui, Crucial System Scanner. Atsidaręs savo naršyklės langą adreso laukelyje įvesk www.crucial.com/uk/systemscanner ir spausk Enter. Pažymėjęs varnelę ties By selecting this box and clicking the download the scanner button, I agree to the Terms and Conditions, spausk Download the Scanner mygtuką. Jei ekrane pasirodys File Download Security Warning dialogo langas, spausk Save ir pasirink, kur siunčiamas failas turi būti išsaugotas, pavyzdžiui, Windows darbalaukyje. Firefox vartotojai turėtų pasirinkti Save File, kad failas būtų atsiųstas į numatytąjį Firefox naršyklės atsisiuntimų katalogą. Dabar surask atsiųstą failą ir jį dukart paspausk kairiuoju pelės mygtuku — paleisi System Scanner programą (ji įdiegimo nereikalauja). Netrukus bus sugeneruota ataskaita, kurioje bus pranešama, kiek šiuo metu kompiuteris turi atminties, kiek yra tuščių vietų atminties moduliams ir kiek maksimaliai gali jos įdiegti. Dabar pereik į ataskaitos apačią, kad pamatytum siūlomus pirkinius. Norėdamas apsipirkti kitur (visada verta paieškoti pigesnio varianto), įsidėmėk informaciją apie rekomenduojamus atminties modulius.

3 žingsnis...

Nešiojamųjų kompiuterių vartotojai turėtų pereiti į „Dirbtuvių“ 6 žingsnį. Jeigu atnaujini stalinį kompiuterį, pirmiausia kompiuterį išjunk ir ištrauk elektros laidą. Tuomet atsuk kompiuterio dėžės šono varžtus ir nuimk dangtį. Nepamiršk, kad dirbant kompiuterio dėžės viduje labai svarbu neištraukti jokių kitų komponentų ar laidų. Nors taip pasitaiko retai, tačiau statinė elektra gali sugadinti jautrius kompiuterio komponentus, pavyzdžiui, atminties modulį. Palietus kompiuterio dėžę statinė energija turėtų išsikrauti, tačiau, norėdamas apsidrausti, užsidėk antistatinę riešo juostelę — ji kainuoja apie 20 Lt.

4 žingsnis...

 

Dabar kompiuterio pagrindinėje plokštėje surask atminties lizdus. Tai turėtų būti du arba keturi lizdai eilėje. Jei pagrindinėje plokštėje yra tik du atminties lizdai ir jie abu užimti, reikės išimti vieną arba abu atminties modulius, kad galėtum įdiegti naują. Jeigu laisvų lizdų yra, pasinaudok System Scanner patarimu (2 žingsnis), kad įsigytum tinkamą atminties modulį ir galėtum jį įdiegti šalia kitų, pagerindamas kompiuterio našumą.

5 žingsnis...

Norėdamas atminties modulį išimti, pirmiausia atspausk spaustukus, esančius lizdo šonuose. Dabar modulį atsargiai išimk, pirmiausia patraukęs už vieno krašto, vėliau — už kito. Jeigu naują modulį įdiegi į tuščią lizdą, pirmiausia atspausk šonuose esančius spaustukus. Tuomet modulio griovelius sulygink su grioveliais lizde. Įkišk vieną modulio galą, vėliau — kitą, ir lėtai, bet užtikrintai, kišk modulį, kol spaustukai užsispaus automatiškai. Uždėk kompiuterio dėžės šono dangtį.

6 žingsnis...

 

Naujo atminties modulio įdiegimo procesas nešiojamajame kompiuteryje yra panašus kaip ir staliniame kompiuteryje, tačiau ne visi nešiojamieji kompiuteriai turi vartotojui pasiekiamus atminties lizdus. Norėdamas sužinoti, pirmiausia pažiūrėk į kompiuterio apačią. Jei atminties lizdai yra pasiekiami, tuomet apačioje bus skydelis, kurį galima nuimti atsukus keletą varžtų. Jeigu kompiuterio apačioje yra keletas skydelių, tuomet surask tą skydelį, ant kurio pavaizduotas atminties modulis. Išjungęs kompiuterį, reikiamą skydelį nuimk — tik nepamesk varžtų!

7 žingsnis...

Kaip ir staliniame kompiuteryje, pirmiausia pažiūrėk, kiek yra tuščių lizdų. Daugelis nešiojamųjų kompiuterių turi du lizdus, esančius vieną ant kito, todėl gali tekti pirmiausia išimti viršutinį modulį, kad sužinotum, ar kitas yra laisvas. Norėdamas atminties modulį išimti, abiejose pusėse atspausk metalinius spaustukus — atminties modulis iš lizdo turėtų iššokti. Jei ne, atsargiai patrauk už viršutinio modulio kampo savęs link. Dabar išimk modulį iš lizdo.

8 žingsnis...

 

Daugelio nešiojamųjų kompiuterių abi atminties modulių lizdai yra užimti, tačiau kai kurie turi iš viso tik vieną lizdą. Esmė ta, kad, norint patobulinti nešiojamąjį kompiuterį, dažniausiai reikia išimti vieną arba daugiau atminties modulių, kad atsirastų laisvų lizdų. Norėdamas įdiegti naują atminties modulį, pirmiausia atminties modulio griovelius sulygink su lizdu. Dabar modulį įdėk vienoje pusėje: tikslus kampas priklauso nuo nešiojamojo kompiuterio tipo, bet dažniausiai būna 10 laipsnių kampas. Įdiegęs naują atminties modulį, paspausk jį iš viršaus, kad automatiškai užsispaustų spaustukai. Dabar uždėk skydelį ir priveržk varžtus.

9 žingsnis...

 

Staliniame arba nešiojamajame kompiuteryje įdiegus naują atminties modulį, kompiuterį reikia įjungti. Daugelis kompiuterių juos įjungus po kelių akimirkų atlieka atminties patikrinimą, tad stebėk ekraną, kad pamatytum, kiek atminties atpažįsta Tavo kompiuteris. Bendras atminties skaičius bus pavaizduotas megabaitais arba kilobaitais, todėl skaičių reikės padalinti iš 1 024 arba 1 048 576, kad gautum gigabaitus. Alternatyviai leisk įsikrauti Windows sistemai ir pakartok atminties diagnostikos veiksmus, atliktus „Dirbtuvių“ 2 žingsnyje.

10 žingsnis...

Jei kompiuteris neįkrauna Windows sistemos, o įjungus pasigirsta pyptelėjimai, gali būti, kad atminties moduliai įdiegti neteisingai. Norėdamas šią klaidą ištaisyti, kompiuterį išjunk ir dar kartą atidaryk. Pirmiausia įsitikink, kad visi moduliai yra savo vietose — geriausia juos yra išimti ir įdėti iš naujo. Jeigu dirbi su staliniu kompiuteriu, patikrink ir kitų komponentų (pavyzdžiui, grafikos plokštės) pozicijas. Jei problema nedings, priežastis gali būti sugedę atminties moduliai.