Namų kino sistema

Nesvarbu, ar esate muzikos mėgėjas ar gerų filmų fanas, geros kokybės garsas gali perkelti jūsų pramogas į kitą lygį. Šiame kolonėlių pirkimo vadove didžiausias dėmesys skiriamas namų kino teatro sistemoms, o taip pat aprašoma ir kita garso įranga, kuri užtikrina namų kino teatro sistemų, garso aparatūros ir kitų aukštos kokybės garso sistemų garso efektyvumą. Šias vadovas padės apsvarstyti galimus variantus ir išsirinkti tokią garso sistemą, kuri užtikrins geriausią muzikos ir filmų garso kokybę.

Pirkdami kolonėles atkreipkite dėmesį į:

Klausymosi aplinka: kolonėlių skleidžiamo garso kokybę gali įtakoti patalpa, kurioje jas pastatysite. Garso sklidimą klausymosi erdvėje gali įtakoti kambario forma, konstrukcinės medžiagos ir net baldai. Pažvelkite į klausymosi aplinką ir atsakykite į keletą klausimų:

Architektūra: ar kambarys turi dideles duris, arkines sienas arba aukštas lubas? Jeigu kambarys uždaras, jame yra kelios nišose sienose, žemos lubos ir dideli langai, tada garsas aidės žymiai stipriau nei atviresnėje erdvėje. Taip pat garso aidėjimą įtakoja ir kilimu klotos arba kietmedžio grindys. Aidintis garsas gali sustiprinti jūsų kolonėlių galią arba suformuoti aidą ar triukšmą.

Sėdėjimo vietos: ar klausytojai sėdės, iš ko pagamintos sėdėjimo vietos? Medžiaginiai paviršiai, pavyzdžiui užuolaidos, apmušalais aptraukti baldai ir ant sienų pakabinti audiniai sugers garsą. Reikėtų kolonėles pastatyti taip, kad klausytojai būtų garso sklidimo ploto centre, o tarp kolonėlių ir klausytojų nebūtų daug baldų ar kitų kliūčių.

Kištukiniai lizdai: kur yra elektros kištukiniai lizdai ir kabelių sujungimai? Jūsų namų kino sistemai arba garso kolonėlėms reikės prieigos prie maitinimo tinklo. Be to, turėsite imtuvo garso laidą prijungti prie savo garso kolonėlių. Taip pat galite kai kuriems arba visiems garso kanalams naudoti ir belaides kolonėles.

Garso kabeliai: svarbiausias dalykas, į kurį reikia atsižvelgti renkantis kolonėlės laidą, yra varžos specifikacija. Varžos specifikacija nurodo kolonėlės laido savitąjį elektros laidumą. Mažesnė varža leidžia kolonėlei iš imtuvo pasiekti didesnei galiai. Kolonėlės laido varžą priderinkite prie savo atskirų kolonėlių tariamosios varžos specifikacijos. Jeigu laido varža viršija 5 procentus kolonėlės tariamosios varžos specifikacijos, galite susidurti su prastesne garso kokybe.

Galia: galia matuojama vatais (W) ir galios lygis nurodo, kiek elektros energijos gali sunaudoti kiekviena kolonėlė jos nepažeidžiant. Didesnė galia gali užtikrinti aukštesnį garso lygį, drauge užtikrinant ir garso aiškumą. Pastebėsite, kad kolonėlių galia nurodoma dviem būdais:

Nominali galia: nominali galia paprastai nurodoma kaip kvadratinis vidurkis (RMS). Tai yra lygis, kuriuo kolonėlės gali veikti nepertraukiamai be iškraipymo ir pažeidimo rizikos.

Maksimali galia: maksimali galia nurodo didžiausią jūsų kolonėlės be pažeidimo atlaikomą galios lygį.

Tariamoji varža: žemų tonų garsiakalbių ir kolonėlių elektros sistemos sudedamosios dalys yra labai mažai atsparios elektros srovei. Tai vadinama tariamąja varža. Paprastai stiprintuvų ir kolonėlių tariamoji varža siekia 4, 8 arba 16 omų. Galite naudoti tokias tariamosios varžos specifikacijas, kad kolonėlės būtų priderintos prie stiprintuvų ir imtuvų.  Tarpusavyje nesuderinti komponentai gali lemti prastą garso kokybę arba pažeisti vienas kitą.

Dažnio atsakas: dažnio atsakas yra kolonėlės skleidžiamų garsų intervalas. Mūsų ausys fiksuoja garsą dažnio intervale nuo apytiksliai 20 iki 20 000 hercų (Hz). Gera kolonėlių sistema pabandys atkartoti garsus, kurie įmanoma labiau atkartoja natūralų garsų dažnį. Toliau aprašomi galimi kolonėlių tipai.

Kolonėlių tipai

  • Aukštų dažnių siųstuvai / garsiakalbiai užtikrina didelį dažnio atsaką ir gali skleisti 20 kilohercų (kHz) ribą viršijančius garsus. Taip pat šio tipo kolonėlės atkuria aukšto dažnio garsus ir drauge užtikrina mažą iškraipymą.
  • Aukštų dažnių siųstuvai / garsiakalbiai gali skleisti iki 20 kHz dažnio garsą.
  • Vidutinio dažnio intervalo kolonėlės skleidžia nuo 500 iki 3000 Hz dažnio garsus.
  • Žemų tonų siųstuvas / garsiakalbis skleidžia nuo 40 iki 1000 Hz dažnio garsus.
  • Žemų tonų garsiakalbiai skleidžia žemus garsus, artimus intervalui nuo 20 Hz iki 200 Hz arba žemesnio tono, o tai yra pati girdimo garsų spektro pabaiga.
  • Viso intervalo kolonėlės siekia apimti visą dažnių intervalą vienu keitikliu.

 

Žemų tonų siųstuvai: žemų tonų siųstuvai jūsų kolonėlių sistemoje skleidžia labai žemo tono garsus. Žemų dažnių mūsų ausys tiesiogiai nefiksuoja, todėl šiuos siųstuvus galima pastatyti bet kurioje kambario vietoje. Reguliuojamas, savaiminio srovės sustiprinimo žemų tonų siųstuvas, turintis tvirtą korpusą, užtikrins puikius žemo tono garsus, kurie užpildys kambarį pernelyg neapkraunant jūsų garso imtuvo.

Jautrumas: jautrumas nustatomas pagal garso spaudimo lygį (SPL) decibelais (dB). Šis parametras nurodo, kokio lygio garsą gali skleisti kolonėlės pagal numatytąją įtampą. Universalaus jautrumo standarto nėra, tačiau didesnis jautrumo lygis gali parodyti, kiek efektyviai kolonėlės paverčia galią garso stiprumu.

Signalo ir triukšmo santykis (SNR ir S/N): taip pat matuojamas decibelais. SNR santykis nurodo garso aiškumą. „Signalas“ yra garsas, kurį norite girdėti, o „triukšmas“ yra neišvengiami foniniai garso trikdžiai. Kuo didesnis SNR santykis, tuo aiškesnis bus skleidžiamas garsas.

Suminis harmoninis srovės iškraipymas (THD): šis parametras matuojamas procentais ir yra panašus į SNR. Aukštos kokybės kolonėlių THD rodiklis yra mažesnis nei vienas procentas.